VÝMĚNÍKY TEPLA

Vzduchové chladiče
Vzduchové kondenzátory
Trubkové výměníky tepla
Příslušenství
Kompletní chladicí okruhy

Mnoho výměníků tepla se během svého života potýká se sníženým tepelným výkonem. Je to dáno výskytem jednoho nebo více faktorů, jako např.:
 • špatná koncepce ve studii proveditelnosti
 • skryté vady v procesním návrhu
 • chyby v projektové dokumentaci
 • konstrukční a výrobní vady
 • vadné subdodávky (stroje, armatury)
 • chyby v montážních postupech
 • chyby při najíždění (nedostatečný rozsah zkoušek)
 • chyby v řídicím systému
 • nesprávná obsluha (chyby v provozních předpisech)
 • nedostatečná údržba
 • atd.

Výkonová optimalizace (vlastní know-how)

Všechny tyto neduhy se snaží napravit naše výkonová optimalizace výměníků tepla, která je určena jak pro nové projekty ve fázi investičního rozhodování a projekční přípravy, tak i pro existující stavby. Výkonová optimalizace představuje sled speciálních kontrol a oprav, a vyžaduje realizaci buď jednoho nebo více kroků uvedených níže:
 • Kontrola podkladů pro investiční rozhodnutí o variantě energobloku
 • Kontrola procesního návrhu chladicích okruhů
 • Kontrola projektové dokumentace
 • Kontrola skutečné geometrie výměníků tepla
 • Kontrola skutečného technologického zapojení chladicích okruhů
 • Měření tepelného výkonu výměníků tepla
 • Měření a opravy vakuových netěsností – pro parní turbíny a kondenzátory (viz sekce Vakuové systémy)
 • Měření sací výkonnosti vývěv/ejektorů (viz sekce Vakuové systémy)
 • Měření aerodynamického výkonu axiálních ventilátorů
 • Údržba a opravy ventilátorových jednotek (axiální ventilátory, ložiskové skříně, převodovky, el. motory)
 • Strojní čištění žebrovaných trubek vzduchových výměníků tepla
 • Kombinované čištění trubkových výměníků, zejména trubkových U-oblouků, tzv. vlásenek (vlastní vynález)

Hmotné dodávky

 • Výroba náhradních dílů

Speciální dodávky

 • Zařízení na sledování znečištění žeber u žebrovaných trubek vzduchových výměníků (vlastní vynález)
 • Pozn.: Zařízení umožňuje sledovat míru zanášení žeber. Provozovatel tak může nepřetržitě sledovat stav žeber a rozhodnout se, zda je na čase výměník vyčistit (znečištění žeber znamená zvýšené provozní náklady a/nebo snížené výrobní zisky), nebo zda čištění ještě není nutné (bez čištění = úspora v provozních nákladech).

Inspekce a dozory

Inženýrská činnost

Opravy a údržba

Viz samostatné sekce v menu Služby.

Výkonová optimalizace a údržba výměníků tepla

Pro trubkové a vzduchem chlazené výměníky tepla provádíme výkonovou optimalizaci a komplexní údržbu – měření tepelného výkonu, měření aerodynamického výkonu ventilátorů, měření sací výkonnosti vývěv, diagnostiku vibrací ocelových konstrukcí, diagnostiku ložisek převodů a el. motorů, měření těsnosti vakuových systémů, údržbu a seřizování všech strojů, čištění teplosměnné plochy, opravu řídicích systémů atd.