VAKUOVÉ SYSTÉMY

Hlavní odvětví:

Energetika - parní turbíny a kondenzátory

Další odvětví:

Všechny průmyslové aplikace vakua


Každý vakuový systém se v dlouhodobém horizontu potýká se sníženou výkonností kvůli pronikání vzduchu z atmosféry.

U parních turbín pracujících na výstupu s vakuovou párou dochází během života energobloku k poklesu výroby el. energie v generátoru a současně/nebo ke zvýšení energetické spotřeby pro chlazení kondenzátoru. Zároveň roste riziko zamrznutí vzduchových kondenzátorů v zimním období.

Audit vakuové těsnosti (vlastní know-how)

Pro vakuové systémy parních turbín je určen náš systematický audit vakuové těsnosti:
 • Kontrola správného návrhu zapojení vakuového systému a výkonových parametrů evakuační techniky
 • Kontrola skutečného provedení technologického zapojení vakuového systému
 • Měření celkového průniku vzduchu do vakuového systému za chodu turbíny
 • Měření průniku vzduchu do kondenzátoru
 • Určení průniku vzduchu do tělesa turbíny
 • Měření sací výkonnosti vývěv, resp. ejektorů
 • Hledání netěsností heliem nebo stlačeným vzduchem
 • Oprava netěsností
 • Oprava vývěv
 • Změna v regulaci výkonnosti vývěv
 • Průběžné a závěrečné měření vakuové těsnosti (kontrola kvality oprav)
Pokud se při najíždění nebo v záruční lhůtě nového energobloku vyskytuje ve vakuovém systému vysoká netěsnost, pak běžnými nástroji není zjistitelné, zda majoritní netěsnost leží na turbíně nebo na kondenzátoru. Náš audit vakuové těsnosti je řešením těchto dohadů mezi investorem, dodavatelem turbíny a dodavatelem kondenzátoru, protože dokážeme netěsnosti změřit a lokalizovat.

Pro vakuové systémy v dalších odvětvích je tento audit aplikován obdobně.

Výkonová optimalizace a údržba výměníků tepla

Pro trubkové a vzduchem chlazené výměníky tepla provádíme výkonovou optimalizaci a komplexní údržbu – měření tepelného výkonu, měření aerodynamického výkonu ventilátorů, měření sací výkonnosti vývěv, diagnostiku vibrací ocelových konstrukcí, diagnostiku ložisek převodů a el. motorů, měření těsnosti vakuových systémů, údržbu a seřizování všech strojů, čištění teplosměnné plochy, opravu řídicích systémů atd.