OPRAVY A ÚDRŽBA

Opravy průmyslových a energetických staveb

 • Energetické opravy plánované i operativní
 • Analýzy příčin provozních poruch a havárií
 • Zpracování technické dokumentace
 • Výroba originálních dílů
 • Kompletace oprav s projektovanými poddodávkami
 • Veškeré montážní a opravářské práce
 • Provozní zkoušky po ukončení opravy
 • Pravidelný servis v záruční a pozáruční lhůtě

Údržba

 • Návrhy rozsahu náhradních dílů
 • Dodávky náhradních dílů
 • Projekty neomezené životnosti staveb
 • Periodické servisní prohlídky
 • Periodická kontrola provozních parametrů
 • Průběžné monitorování užitných vlastností staveb

Konzervace pro dlouhodobé odstávky

 • Posouzení stavby z hlediska možnosti zakonzervování
 • Projekty konzervace strojů a zařízení
 • Dodávka a montáž zařízení pro konzervaci, provedení konzervace
 • Odstranění konzervace před uvedením stavby do provozu

Výkonová optimalizace a údržba výměníků tepla

Pro trubkové a vzduchem chlazené výměníky tepla provádíme výkonovou optimalizaci a komplexní údržbu – měření tepelného výkonu, měření aerodynamického výkonu ventilátorů, měření sací výkonnosti vývěv, diagnostiku vibrací ocelových konstrukcí, diagnostiku ložisek převodů a el. motorů, měření těsnosti vakuových systémů, údržbu a seřizování všech strojů, čištění teplosměnné plochy, opravu řídicích systémů atd.